fbpx

Fiscale attesten

Ouders van kinderen tot twaalf jaar kunnen de fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten inbrengen in de personenbelasting. Ook bij Rollerpunt kan u een fiscaal attest bekomen.

Het modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent, het tweede vak wordt ingevuld door Rollerpunt. 

Hieronder verwijzen we u met een rechtstreekse link door naar de juiste locaties om het attest samen te stellen!
OPGELET: U hebt beide bewijsstukken nodig, anders verliest het attest zijn bewijswaarde! 

 

MODEL I:

Hieronder kan u model I downloaden, dit voor beide sportkamplocaties!

*opgelet: dit document is NIET voldoende! U heeft ook nog MODEL II nodig!

 

MODEL II:

Hieronder de rechtstreekse link naar model II - dit document kan u downloaden onder "documentenzone" op onze speciale inschrijvingspagina.

*opgelet: dit document is NIET voldoende! U heeft ook nog MODEL I nodig!

Agenda

© 2017-2018 Rollerpunt vzw / Belgian Inline Center vzw. All Rights Reserved.